(Thursday, 19 July, 2018)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 खेलकुद सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला Butwal, Nepal ३ साउन, २०७५ - ३ साउन, २०७५
2 कमैया मुक्ति दिवस Bardiya, Nepal २ साउन, २०७५ - २ साउन, २०७५
3 पत्रकार सम्मेलन Bardiya, Nepal २ साउन, २०७५ - २ साउन, २०७५
4 विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन छलफल कार्यक्रम butwal ३१ आषाढ, २०७५ - ३१ आषाढ, २०७५
5 स्थानीय तहको न्यायिक समितिको गोष्ठी Butwal, Nepal २९ आषाढ, २०७५ - २९ आषाढ, २०७५
6 दोश्रो जिल्ला सभा Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५
7 प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५
8 वृक्षारोपण कार्यक्रम Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५
9 प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी butwal २६ आषाढ, २०७५ - २६ आषाढ, २०७५
10 धान दिवसका अवसरमा रोपाई कार्यक्रम Rupandehi, Nepal १५ आषाढ, २०७५ - १५ आषाढ, २०७५