(Wednesday, 19 September, 2018)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 बजेट र राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसंग अन्तरक्रिया Butwal, Nepal १५ भाद्र, २०७५ - १५ भाद्र, २०७५
2 आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी पूर्व तयारी गोष्ठी butwal १४ भाद्र, २०७५ - १४ भाद्र, २०७५
3 राष्टिय गौरवका आयोजनाबारे छलफल Butwal, Nepal २९ साउन, २०७५ - २९ साउन, २०७५
4 बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम Sunwal, Nepal ३ भाद्र, २०७५ - ३ भाद्र, २०७५
5 भ्यू टावर उद्घाटन Ghorahi, Nepal ६ भाद्र, २०७५ - ६ भाद्र, २०७५
6 पत्रकार सम्मेलन Ghorahi, Nepal ६ भाद्र, २०७५ - ६ भाद्र, २०७५
7 सैनामैना र देवदहका पुरातात्विक क्षेत्रहरुको अवलोकन Rupandehi, Nepal १२ साउन, २०७५ - १२ साउन, २०७५
8 वृक्षारोपण कार्यक्रम Butwal, Nepal ५ साउन, २०७५ - ५ साउन, २०७५
9 पत्रकार सम्मेलन Pyuthan, Nepal १४ साउन, २०७५ - १४ साउन, २०७५
10 पूर्ण भर्ना अभियान घोषणा कार्यक्रम Pyuthan, Nepal १३ साउन, २०७५ - १३ साउन, २०७५