(Tuesday, 14 August, 2018)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 आव २०७५।०७६ का लागि योजना तर्जुमा गोष्ठी उद्घाटन Butwal, Nepal २१ जेष्ठ, २०७५ - २१ जेष्ठ, २०७५
2 पत्रकार सम्मेलन Butwal, Nepal १४ जेष्ठ, २०७५ - १४ जेष्ठ, २०७५
3 स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन marchawar, Nepal १४ जेष्ठ, २०७५ - १४ जेष्ठ, २०७५
4 कार्यशाला गोष्ठी Tulsipur, Nepal १२ जेष्ठ, २०७५ - १२ जेष्ठ, २०७५
5 आधिकारिक ट्रेड यूनियन प्रदेश भेला Nepalgunj, Nepal ११ जेष्ठ, २०७५ - ११ जेष्ठ, २०७५
6 विश्व जैविक विविधता दिवस Kapilvastu, Nepal ८ जेष्ठ, २०७५ - ८ जेष्ठ, २०७५
7 जेसीज सम्मेलन उद्घाटन Ghorahi, Nepal २८ बैशाख, २०७५ - २८ बैशाख, २०७५
8 पत्रकार सम्मेलन ghorahi २८ बैशाख, २०७५ - २८ बैशाख, २०७५
9 प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण र आब २०७५।०७६ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरििक्रया ghorahi २७ बैशाख, २०७५ - २७ बैशाख, २०७५
10 ऐतिहासिक जीतगढी किल्ला विजय उत्सव दिवस Butwal, Nepal ७ बैशाख, २०७५ - ७ बैशाख, २०७५