(Sunday, 17 February, 2019)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 पत्रकार सम्मेलन Pyuthan, Nepal १४ साउन, २०७५ - १४ साउन, २०७५
2 पूर्ण भर्ना अभियान घोषणा कार्यक्रम Pyuthan, Nepal १३ साउन, २०७५ - १३ साउन, २०७५
3 खेलकुद सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला Butwal, Nepal ३ साउन, २०७५ - ३ साउन, २०७५
4 कमैया मुक्ति दिवस Bardiya, Nepal २ साउन, २०७५ - २ साउन, २०७५
5 पत्रकार सम्मेलन Bardiya, Nepal २ साउन, २०७५ - २ साउन, २०७५
6 विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन छलफल कार्यक्रम butwal ३१ आषाढ, २०७५ - ३१ आषाढ, २०७५
7 स्थानीय तहको न्यायिक समितिको गोष्ठी Butwal, Nepal २९ आषाढ, २०७५ - २९ आषाढ, २०७५
8 दोश्रो जिल्ला सभा Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५
9 प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५
10 वृक्षारोपण कार्यक्रम Ghorahi, Nepal २८ आषाढ, २०७५ - २८ आषाढ, २०७५