(Sunday, 17 February, 2019)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी butwal २६ आषाढ, २०७५ - २६ आषाढ, २०७५
2 धान दिवसका अवसरमा रोपाई कार्यक्रम Rupandehi, Nepal १५ आषाढ, २०७५ - १५ आषाढ, २०७५
3 प्रदेशस्तरीय विपद सम्बन्धी सुरक्षा गोष्ठी Manigram १२ आषाढ, २०७५ - १२ आषाढ, २०७५
4 संघीय बजेट र प्रदेश विकास Butwal, Nepal ९ आषाढ, २०७५ - ९ आषाढ, २०७५
5 उद्घाटन Butwal, Nepal ९ आषाढ, २०७५ - ९ आषाढ, २०७५
6 उद्घाटन Butwal, Nepal ६ आषाढ, २०७५ - ६ आषाढ, २०७५
7 उद्घाटन Butwal, Nepal ५ आषाढ, २०७५ - ५ आषाढ, २०७५
8 विकास, वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया Butwal, Nepal २२ जेष्ठ, २०७५ - २२ जेष्ठ, २०७५
9 आव २०७५।०७६ का लागि योजना तर्जुमा गोष्ठी उद्घाटन Butwal, Nepal २१ जेष्ठ, २०७५ - २१ जेष्ठ, २०७५
10 पत्रकार सम्मेलन Butwal, Nepal १४ जेष्ठ, २०७५ - १४ जेष्ठ, २०७५