(Monday, 15 October, 2018)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 प्रहरी दिवस २०७५ को शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal २५ आश्विन, २०७५
2 संविधान दिवस २०७५ को शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal ३ आश्विन, २०७५
3 अट्वारी पर्व २०७५ को शुभकामना butwal ३१ भाद्र, २०७५
4 तीज पर्व–२०७५ को शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal २७ भाद्र, २०७५
5 निजामति सेवा दिवसको शुभकामना Butwal, Nepal २२ भाद्र, २०७५
6 बकर इद पर्वको शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal ६ भाद्र, २०७५
7 राष्ट्रिय धान दिवस—२०७५ को शुभकामना सन्देश butwal १५ आषाढ, २०७५
8 इद पर्वको शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal २ आषाढ, २०७५
9 मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट बक्तब्य २०७५ butwal १ आषाढ, २०७५
10 विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना सन्देश २२ जेष्ठ, २०७५