(Thursday, 20 February, 2020)

Butwal, Nepal
Newsविश्व वातावरण दिवसका अवसरमा विकास, वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया
 २०७५ जेठ २२ गते
समय– २० बजे
स्थान– बुटवल, मेरिगोल्ड होटल
आयोजक – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग


अन्य कार्यक्रमहरू

१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
११ आश्विन, २०७६ - ११ आश्विन, २०७६