(Tuesday, 10 December, 2019)


Notice News

यही फाल्गुन २७ गतेका दिन प्रदेश सरकारले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम भएकोले सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्य हरुलाई जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

अन्य कार्यक्रमहरू

१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
११ आश्विन, २०७६ - ११ आश्विन, २०७६