(Sunday, 17 February, 2019)

butwal
News


प्रदेश—५ को आवधिक योजना ०७६।०७७—०८०।०८१ तर्जुमा सम्बन्धी पूर्व तयारी गोष्ठी

मित २०७५ भदौ १४

स्थान  एभेन्यु होटल, बुटवल

आयोजक मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्री परिषद कार्यालय


अन्य कार्यक्रमहरू

३ फाल्गुण, २०७५ - ३ फाल्गुण, २०७५
१ फाल्गुण, २०७५ - १ फाल्गुण, २०७५
२७ माघ, २०७५ - २७ माघ, २०७५