(Saturday, 15 December, 2018)

Butwal, Nepal
Newsसंघीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि अध्ययन बारे अन्तरक्रिया  
 २०७५ असोज १४ गते 
समय– विहान ११ बजे
स्थान–क्लब डेनेभो, बुटवल   
आयोजक –  नेपाल राष्ट्र« बैंक अनुसन्धान विभाग काठमााडौं  


अन्य कार्यक्रमहरू