(Friday, 24 May, 2019)

Butwal, Nepal
Newsसंघीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि अध्ययन बारे अन्तरक्रिया  
 २०७५ असोज १४ गते 
समय– विहान ११ बजे
स्थान–क्लब डेनेभो, बुटवल   
आयोजक –  नेपाल राष्ट्र« बैंक अनुसन्धान विभाग काठमााडौं  


अन्य कार्यक्रमहरू

१६ बैशाख, २०७६ - १६ बैशाख, २०७६
१७ बैशाख, २०७६ - १७ बैशाख, २०७६
१९ बैशाख, २०७६ - १९ बैशाख, २०७६