(Friday, 24 May, 2019)

Manigram, Tilottama, Nepal
Newsआर्थिक विकास सम्भाव्यता अध्ययन बारे छलफल   
 २०७५ असोज १६ गते 
समय– दिउँसो १ बजे
स्थान–ड्रिमल्याण्ड रिसोर्ट मणिग्राम    
आयोजक – शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग     ं  


अन्य कार्यक्रमहरू

१६ बैशाख, २०७६ - १६ बैशाख, २०७६
१७ बैशाख, २०७६ - १७ बैशाख, २०७६
१९ बैशाख, २०७६ - १९ बैशाख, २०७६