(Sunday, 17 February, 2019)

Ghorahi, Nepal
News


मिति २०७५  मंसिर १० गते

समय विहान ११ बजे 

स्थानः सिटी प्लाजा, घोराही

आयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय


अन्य कार्यक्रमहरू

३ फाल्गुण, २०७५ - ३ फाल्गुण, २०७५
१ फाल्गुण, २०७५ - १ फाल्गुण, २०७५
२७ माघ, २०७५ - २७ माघ, २०७५